Wednesday, January 11, 2006

Quarters, dimes, nickels, and penniesМонетите са малко странни на пръв поглед. Учудващи са няколко неща за монетите.
- не тях не е обозначена стойноста им с цифри - 1, 5, 10, или 25 цента.
- стойността е обозначена с думи
one cent - 1 цент
five cents - 5 цента
one dime - 10 цента (не знам от къде е произляза думата dime, но означава 10 цента)
quarter dollar - 25 цента (1/4 долър)
- имат си имена. penny - монетата от 1 цент. nickel - монетата от 5 цента. dime - монетата от 10 цента. quarter - монетата от 25 цента.
- размера на монетите. dime (10 цента) е най-малката по размер монета. След това по големина е penny-то (1 цент). След това по големина е nickel-а (5 цента). И най-голяма е quarter-а (25 цента).
- само 4 са различните видове монети. Българските стотинки са шест вида (доколкото помня :) ) - 1, 2, 5, 10, 20, 50.
На снимката най-горния ред от монети са quarters. От 2000-та година почнаха да издават quarters с дизайн специфичен за всеки щат. Това не означава че тия quarters важат само за него щат. И на всеки няколко месеца издаваха по някой нов вид quarter с изображение специфично за някой щат. На горния ред на снимката са quarters на Indiana, Virginia, New York, Kansas, Mississippi. Под тях е нормалната quarter... езито и турато. Под тях е dime-а; след това nickel-а, и най-отдолу е penny-то.

3 Comments:

Blogger Illi said...

Недей забравя и монетата от едно левче, която я измислиха, за да сме по-европейски ;)
(или може би за да се заплаща по-лесно пътуването в маршрутките... в който случай очаквам скоро монета от 1.5 лева :Р )

2:07 AM  
Anonymous Anonymous said...

Има и монета от половин долар, доколкото знам, но се среща много много рядко. Има и доста различни монети от един долар - обикновено вендинг машините ги връщат като ресто когато вкараш банкнота от $5, така че можеш да се пробваш някой ден и такава монета да си вземеш ;-).

8:06 AM  
Anonymous Anonymous said...

Скоро ще си имаме и нови nickels: http://news.yahoo.com/s/ap/20060112/ap_on_bi_ge/nickel_launch

11:40 AM  

Post a Comment

<< Home

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 License.